k.ú.: 769444 - Štěnkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571041 - Třebechovice pod Orebem NUTS5 CZ0521571041
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52055 - Třebechovice pod Orebem

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 938997
zahrada 115 80576
travní p. mez, stráň 3 3212
travní p. 254 801088
lesní poz les s budovou 31 1097
lesní poz 24 539704
vodní pl. tok přirozený 97 202637
vodní pl. tok umělý 24 26754
vodní pl. zamokřená pl. 36 62279
zast. pl. 243 45830
ostat.pl. jiná plocha 63 48045
ostat.pl. manipulační pl. 3 10181
ostat.pl. neplodná půda 36 34047
ostat.pl. ostat.komunikace 57 45008
ostat.pl. silnice 2 20067
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3314
ostat.pl. zeleň 7 7175
Celkem KN 1084 2870011
Par. DKM 1084 2870011
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 86
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 128
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 256
LV 331
spoluvlastník 513

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.1995
S-SK GS 1:2880 1840 01.06.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 01.10.2020 07:48

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička