k.ú.: 769444 - Štěnkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571041 - Třebechovice pod Orebem NUTS5 CZ0521571041
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52055 - Třebechovice pod Orebem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 938733
zahrada 91 55070
travní p. 233 782471
lesní poz les s budovou 31 1097
lesní poz 25 539704
vodní pl. tok přirozený 107 202316
vodní pl. tok umělý 29 27076
vodní pl. zamokřená pl. 41 63174
zast. pl. společný dvůr 3 364
zast. pl. zbořeniště 1 255
zast. pl. 243 45456
ostat.pl. jiná plocha 66 34268
ostat.pl. manipulační pl. 9 23521
ostat.pl. neplodná půda 47 35414
ostat.pl. ostat.komunikace 97 66016
ostat.pl. silnice 2 20067
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 39 27430
ostat.pl. zeleň 8 7579
Celkem KN 1178 2870011
Par. DKM 1178 2870011
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 84
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 129
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 3
Celkem BUD 246
LV 333
spoluvlastník 537

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.1995
S-SK GS 1:2880 1840 01.06.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.05.2019 18:56

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.