k.ú.: 769410 - Krňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571041 - Třebechovice pod Orebem NUTS5 CZ0521571041
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52055 - Třebechovice pod Orebem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 387193
zahrada 33 72308
travní p. 97 575090
lesní poz les s budovou 31 1318
lesní poz 28 400045
vodní pl. tok přirozený 38 62286
vodní pl. tok umělý 1 915
vodní pl. zamokřená pl. 24 57229
zast. pl. 69 25658
ostat.pl. jiná plocha 24 21024
ostat.pl. manipulační pl. 1 1228
ostat.pl. neplodná půda 34 25826
ostat.pl. ostat.komunikace 25 17067
ostat.pl. silnice 3 22957
ostat.pl. zeleň 1 5101
Celkem KN 459 1675245
Par. DKM 459 1675245
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 33
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 96
LV 114
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.1995
S-SK GS 1:2880 1840 01.10.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.05.2019 05:12

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.