k.ú.: 769355 - Třebařov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578908 - Třebařov NUTS5 CZ0533578908
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 390 9187450
zahrada 627 387865
ovoc. sad 23 109476
travní p. 652 2710802
lesní poz 92 1266963
vodní pl. nádrž umělá 5 2094
vodní pl. rybník 15 322847
vodní pl. tok přirozený 68 141387
vodní pl. tok umělý 16 13451
zast. pl. společný dvůr 1 8
zast. pl. zbořeniště 39 12206
zast. pl. 458 161017
ostat.pl. dráha 3 62101
ostat.pl. jiná plocha 198 187164
ostat.pl. manipulační pl. 56 70321
ostat.pl. neplodná půda 92 180279
ostat.pl. ostat.komunikace 424 456629
ostat.pl. pohřeb. 1 6958
ostat.pl. silnice 22 85834
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 23563
ostat.pl. zeleň 71 231475
Celkem KN 3258 15619890
Par. DKM 1539 14703344
Par. KMD 1719 916546
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 148
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 135
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 3
Celkem BUD 443
byt.z. byt 68
Celkem JED 68
LV 569
spoluvlastník 849

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2017
DKM-KPÚ 30.09.2014 1:1000 30.09.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 22.06.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 20.09.2020 23:27

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.