k.ú.: 769355 - Třebařov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578908 - Třebařov NUTS5 CZ0533578908
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 351 9160379
zahrada 598 482281
ovoc. sad 8 60826
travní p. mez, stráň 21 19869
travní p. 633 2730655
lesní poz 92 1266827
vodní pl. nádrž umělá 2 2487
vodní pl. rybník 15 322847
vodní pl. tok přirozený 77 140917
vodní pl. tok umělý 16 13451
zast. pl. zbořeniště 9 4685
zast. pl. 457 143903
ostat.pl. dráha 4 62102
ostat.pl. jiná plocha 347 230006
ostat.pl. manipulační pl. 26 60403
ostat.pl. neplodná půda 83 170929
ostat.pl. ostat.komunikace 248 404498
ostat.pl. pohřeb. 1 6958
ostat.pl. silnice 18 84285
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 23263
ostat.pl. zeleň 68 228263
Celkem KN 3078 15619834
Par. DKM 3076 15619792
Par. KMD 2 42
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 274
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 10
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 2
Celkem BUD 446
byt.z. byt 68
Celkem JED 68
LV 579
spoluvlastník 850

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2017
DKM-KPÚ 30.09.2014 1:1000 30.09.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 22.06.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 13.08.2022 02:26

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.