k.ú.: 769274 - Oblanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 617300
zahrada 105 106866
travní p. 75 140060
lesní poz 29 693873
vodní pl. rybník 3 115925
zast. pl. 202 28380
ostat.pl. jiná plocha 174 85348
ostat.pl. manipulační pl. 10 8055
ostat.pl. neplodná půda 22 11737
ostat.pl. ostat.komunikace 82 53850
ostat.pl. silnice 12 3301
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13673
Celkem KN 800 1878368
Par. DKM 800 1878368
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 126
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 198
LV 225
spoluvlastník 286

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.2005 domapování - intravilán
DKM-KPÚ 04.03.2004 1:1000 09.03.2004 *) KPÚ - extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 25.11.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 06.06.2020 04:43

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.