k.ú.: 769274 - Oblanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 617301
zahrada 104 106866
travní p. 75 140060
lesní poz 30 694040
vodní pl. rybník 3 115925
zast. pl. 203 28414
ostat.pl. jiná plocha 171 85160
ostat.pl. manipulační pl. 10 8055
ostat.pl. neplodná půda 22 11737
ostat.pl. ostat.komunikace 82 53838
ostat.pl. silnice 12 3301
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13673
Celkem KN 797 1878370
Par. DKM 797 1878370
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 123
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 199
LV 224
spoluvlastník 286

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.2005 domapování - intravilán
DKM-KPÚ 04.03.2004 1:1000 09.03.2004 *) KPÚ - extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 25.11.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.07.2019 21:29

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.