k.ú.: 769223 - Poříčí u Trutnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 1151040
zahrada 385 274318
travní p. 234 700674
lesní poz 82 2066852
vodní pl. nádrž umělá 7 22223
vodní pl. tok přirozený 29 169103
vodní pl. tok umělý 7 2638
vodní pl. zamokřená pl. 4 6627
zast. pl. společný dvůr 15 1289
zast. pl. zbořeniště 7 1212
zast. pl. 1092 452198
ostat.pl. dráha 41 248884
ostat.pl. jiná plocha 336 478339
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 563
ostat.pl. manipulační pl. 241 1143352
ostat.pl. neplodná půda 139 185955
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 942
ostat.pl. ostat.komunikace 241 261352
ostat.pl. silnice 40 137892
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 38150
ostat.pl. zeleň 36 42826
Celkem KN 3040 7386429
Par. DKM 3040 7386429
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 70
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 23
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 277
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 47
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 325
bez čp/če jiná st. 86
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 35
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 135
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 8
Celkem BUD 1069
byt.z. byt 398
byt.z. garáž 10
byt.z. j.nebyt 26
byt.z. rozest. 4
obč.z. byt 28
obč.z. dílna 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 469
LV 1185
spoluvlastník 1903

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2002
THM-V 1:1000 01.01.1973 17.12.2002
Ins. A 1:1000 01.07.1952 01.01.1973
S-SK GS 1:2880 1841 01.07.1952


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 21.08.2019 16:07

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.