k.ú.: 769151 - Horní Staré Město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 233 2321266
zahrada 309 241134
ovoc. sad 1 103
travní p. 301 764000
lesní poz 177 7687223
vodní pl. nádrž umělá 4 27885
vodní pl. rybník 2 14387
vodní pl. tok přirozený 14 95104
vodní pl. tok umělý 6 6598
zast. pl. společný dvůr 9 4517
zast. pl. zbořeniště 14 2465
zast. pl. 1207 261428
ostat.pl. dráha 9 67578
ostat.pl. jiná plocha 450 360589
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 31
ostat.pl. manipulační pl. 127 148879
ostat.pl. neplodná půda 88 103402
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 676
ostat.pl. ostat.komunikace 411 430506
ostat.pl. pohřeb. 2 15565
ostat.pl. silnice 68 155011
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 52627
ostat.pl. zeleň 158 126665
Celkem KN 3602 12887639
Par. DKM 3602 12887639
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 129
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 331
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 20
č.p. zem.stav 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 374
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 109
bez čp/če tech.vyb 35
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 25
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 3
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1180
byt.z. byt 2357
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 10
byt.z. j.nebyt 9
obč.z. byt 21
obč.z. j.nebyt 3
obč.z. rozest. 6
Celkem JED 2412
LV 3524
spoluvlastník 7337

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2003
THM-V 1:1000 01.07.1973 12.12.2003
Ins. A 1:1000 01.01.1954 01.07.1973
S-SK GS 1:2880 1824 01.01.1954


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 21.07.2019 00:18

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.