k.ú.: 769151 - Horní Staré Město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 235 2318336
zahrada 311 241006
ovoc. sad 1 103
travní p. 301 763966
lesní poz 177 7680169
vodní pl. nádrž umělá 5 32538
vodní pl. rybník 2 14387
vodní pl. tok přirozený 14 95104
vodní pl. tok umělý 7 6967
zast. pl. společný dvůr 9 4517
zast. pl. zbořeniště 14 2465
zast. pl. 1209 264203
ostat.pl. dráha 9 67578
ostat.pl. jiná plocha 457 361310
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 79
ostat.pl. manipulační pl. 127 148211
ostat.pl. neplodná půda 86 103354
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 676
ostat.pl. ostat.komunikace 413 428870
ostat.pl. pohřeb. 2 15565
ostat.pl. silnice 68 155011
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 52627
ostat.pl. zeleň 159 130596
Celkem KN 3620 12887638
Par. DKM 3620 12887638
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 129
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 333
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 21
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 374
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 108
bez čp/če tech.vyb 35
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 24
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 3
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1183
byt.z. byt 2357
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 10
byt.z. j.nebyt 9
obč.z. byt 21
obč.z. j.nebyt 3
obč.z. rozest. 6
Celkem JED 2412
LV 3524
spoluvlastník 7349

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2003
THM-V 1:1000 01.07.1973 12.12.2003
Ins. A 1:1000 01.01.1954 01.07.1973
S-SK GS 1:2880 1824 01.01.1954


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 02.06.2020 18:46

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.