k.ú.: 769134 - Dolní Staré Město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 169 1135775
zahrada 129 103237
travní p. 63 75701
lesní poz 135 714303
vodní pl. tok přirozený 17 32791
vodní pl. tok umělý 1 3176
zast. pl. společný dvůr 1 441
zast. pl. zbořeniště 21 1006
zast. pl. 303 113090
ostat.pl. dráha 1 13895
ostat.pl. jiná plocha 74 100340
ostat.pl. manipulační pl. 61 93385
ostat.pl. neplodná půda 25 29543
ostat.pl. ostat.komunikace 87 86849
ostat.pl. silnice 22 29630
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 9175
ostat.pl. zeleň 22 42606
Celkem KN 1138 2584943
Par. DKM 1138 2584943
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 76
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 88
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 299
byt.z. byt 24
byt.z. j.nebyt 14
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 8
Celkem JED 48
LV 388
spoluvlastník 562

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2002
THM-V 1:1000 01.07.1973 28.06.2002
Ins. A 1:1000 01.01.1955 01.07.1973
S-SK GS 1:2880 1840 01.01.1955


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 06.06.2020 04:31

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.