k.ú.: 769029 - Trutnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 563 2460942
zahrada 1539 833613
travní p. 464 871181
lesní poz ostat.komunikace 2 841
lesní poz 132 3157409
vodní pl. nádrž přírodní 1 2795
vodní pl. nádrž umělá 1 225
vodní pl. tok přirozený 13 109405
vodní pl. tok umělý 10 8353
zast. pl. společný dvůr 45 23173
zast. pl. zbořeniště 13 4420
zast. pl. 4783 877759
ostat.pl. dráha 20 158988
ostat.pl. jiná plocha 901 483259
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 28294
ostat.pl. manipulační pl. 203 324822
ostat.pl. neplodná půda 150 194231
ostat.pl. ost.dopravní pl. 31 22692
ostat.pl. ostat.komunikace 946 874881
ostat.pl. pohřeb. 2 53326
ostat.pl. silnice 82 164025
ostat.pl. skládka 3 43845
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 190476
ostat.pl. zeleň 290 260116
Celkem KN 10229 11149071
Par. DKM 10229 11149071
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 18
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 324
č.p. doprava 9
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 37
č.p. obchod 14
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 126
č.p. rod.dům 1595
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 16
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če doprava 24
bez čp/če garáž 1845
bez čp/če jiná st. 184
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb. 47
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 250
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 115
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 33
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 13
vod.dílo jez 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 4718
byt.z. byt 4731
byt.z. dílna 15
byt.z. garáž 60
byt.z. j.nebyt 90
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 225
obč.z. dílna 3
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 28
obč.z. rozest. 33
Celkem JED 5189
LV 8879
spoluvlastník 15939

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.11.2004
THM-V 1:1000 01.07.1973 14.11.2004
Ins. A 1:1000 01.01.1955 01.07.1973 i měřítko 1:2000
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1955


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 26.08.2019 07:24

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.