k.ú.: 768898 - Jindřichov u Tršnic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554481 - Cheb NUTS5 CZ0411554481
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 949904
zahrada 29 13841
travní p. 21 439561
vodní pl. nádrž přírodní 1 1190
vodní pl. tok přirozený 3 83203
vodní pl. tok umělý 3 13301
zast. pl. společný dvůr 16 18341
zast. pl. zbořeniště 6 376
zast. pl. 78 27317
ostat.pl. dráha 1 14027
ostat.pl. jiná plocha 53 100982
ostat.pl. manipulační pl. 6 65005
ostat.pl. neplodná půda 4 13901
ostat.pl. ostat.komunikace 24 26985
ostat.pl. silnice 19 62072
ostat.pl. zeleň 3 1350
Celkem KN 295 1831356
Par. DKM 295 1831356
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 23
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 78
LV 62
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.11.2017
DKM 1:1000 10.09.2004 celé k.ú. - přepracování
THM-V 1:2000 01.04.1961 10.09.2004
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 15.07.2020 04:37

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.