k.ú.: 768812 - Trpoměchy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532819 - Slaný NUTS5 CZ0203532819
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 2435140
zahrada 22 13065
ovoc. sad 4 9256
travní p. 18 6410
lesní poz 1 925
vodní pl. nádrž umělá 2 3490
vodní pl. tok přirozený 10 7343
zast. pl. společný dvůr 3 4713
zast. pl. zbořeniště 3 207
zast. pl. 77 27224
ostat.pl. dálnice 1 14801
ostat.pl. jiná plocha 17 11421
ostat.pl. manipulační pl. 14 67299
ostat.pl. neplodná půda 9 6441
ostat.pl. ostat.komunikace 29 27295
ostat.pl. silnice 2 19412
ostat.pl. zeleň 2 1640
Celkem KN 285 2656082
Par. DKM 285 2656082
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 39
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 75
LV 75
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.2004 celé kat.území
Ins. A 1:2000 31.12.1980 01.06.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 23.07.2019 05:27

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.