k.ú.: 768791 - Koňkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569623 - Trpišovice NUTS5 CZ0631569623
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 485655
zahrada 89 59387
travní p. 352 935238
lesní poz les s budovou 3 119
lesní poz 240 1771268
vodní pl. nádrž umělá 1 842
vodní pl. rybník 1 1157
vodní pl. tok přirozený 12 44668
zast. pl. společný dvůr 1 49
zast. pl. zbořeniště 3 1432
zast. pl. 169 33536
ostat.pl. jiná plocha 99 42411
ostat.pl. manipulační pl. 13 3073
ostat.pl. neplodná půda 164 70119
ostat.pl. ostat.komunikace 79 64315
ostat.pl. silnice 1 8283
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10183
Celkem KN 1350 3531735
Par. KMD 1350 3531735
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 85
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 162
LV 225
spoluvlastník 306

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.02.2011
S-SK GS 1:2880 1838 15.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 22:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.