k.ú.: 768740 - Trpín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578886 - Trpín NUTS5 CZ0533578886
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 513
orná půda plantáž dřevin 3 19900
orná půda 376 4228259
zahrada 245 169666
travní p. mez, stráň 8 6240
travní p. 378 2070221
lesní poz 204 2106298
vodní pl. nádrž přírodní 2 406
vodní pl. nádrž umělá 2 1446
vodní pl. rybník 3 6947
vodní pl. tok přirozený 62 23870
zast. pl. společný dvůr 2 196
zast. pl. zbořeniště 2 686
zast. pl. 277 77742
ostat.pl. jiná plocha 152 69783
ostat.pl. manipulační pl. 15 33031
ostat.pl. mez, stráň 12 7662
ostat.pl. neplodná půda 259 204863
ostat.pl. ostat.komunikace 230 187164
ostat.pl. pohřeb. 1 903
ostat.pl. silnice 2 52088
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1108
Celkem KN 2237 9268992
Par. KMD 2237 9268992
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 111
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 31
Celkem BUD 256
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 331
spoluvlastník 460

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.11.2009
S-SK GS 1:2880 1839 03.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.09.2020 23:46

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička