k.ú.: 768707 - Zdislavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589080 - Troubky-Zdislavice NUTS5 CZ0721589080
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 797 2079618
zahrada 139 148170
ovoc. sad 345 887553
travní p. 196 154566
lesní poz 51 35948
vodní pl. nádrž umělá 13 2698
vodní pl. tok přirozený 164 24008
zast. pl. zbořeniště 1 242
zast. pl. 146 60336
ostat.pl. jiná plocha 60 13018
ostat.pl. manipulační pl. 25 25774
ostat.pl. neplodná půda 73 21811
ostat.pl. ostat.komunikace 439 98826
ostat.pl. pohřeb. 1 985
ostat.pl. silnice 108 40124
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1481
ostat.pl. zeleň 2 51852
Celkem KN 2561 3647010
Par. KMD 2561 3647010
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 88
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 142
LV 238
spoluvlastník 339

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.11.2014
FÚO 1:2000 31.12.1972 03.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.12.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 11.07.2020 18:23

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.