k.ú.: 768685 - Troubky nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 519651 - Troubky NUTS5 CZ0714519651
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2031 10777410
zahrada 580 432293
ovoc. sad 2 7142
travní p. 44 449573
lesní poz 91 7267848
vodní pl. tok přirozený 22 222856
vodní pl. tok umělý 71 107805
zast. pl. společný dvůr 2 104
zast. pl. zbořeniště 70 26585
zast. pl. 945 371088
ostat.pl. jiná plocha 406 422762
ostat.pl. manipulační pl. 138 308006
ostat.pl. neplodná půda 52 86779
ostat.pl. ostat.komunikace 243 474266
ostat.pl. pohřeb. 1 5282
ostat.pl. silnice 52 134505
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 21347
ostat.pl. zeleň 11 13846
Celkem KN 4767 21129497
Par. DKM 4767 21129497
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 360
č.p. byt.dům 6
č.p. garáž 14
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 274
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 5
č.e. jiná st. 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 27
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 43
bez čp/če zem.used 7
rozestav. 3
Celkem BUD 924
byt.z. byt 28
Celkem JED 28
LV 1243
spoluvlastník 1752

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.12.2005 měřeno (intravilán)
DKM-KPÚ 01.12.2005 1:1000 23.12.2005 *)
S-SK ŠS 1:2880 1833 23.12.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 20.08.2019 10:20

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.