k.ú.: 768642 - Dědinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505293 - Troubelice NUTS5 CZ0712505293
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7112 - Uničov
Pověřený obecní úřad 71121 - Uničov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 3245
orná půda 85 1502990
zahrada 32 38025
ovoc. sad 2 7743
travní p. 14 55014
lesní poz 36 163736
vodní pl. tok přirozený 2 5793
zast. pl. zbořeniště 2 3444
zast. pl. 36 22004
ostat.pl. jiná plocha 3 581
ostat.pl. neplodná půda 28 27915
ostat.pl. ostat.komunikace 22 34844
ostat.pl. pohřeb. 1 944
ostat.pl. silnice 1 6549
Celkem KN 266 1872827
Par. DKM 266 1872827
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 36
LV 70
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.1999
ZMVM 1:2000 01.01.1988 01.11.1999
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 19.09.2020 05:39

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.