k.ú.: 768626 - Zábřezí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 548839 - Zábřezí-Řečice NUTS5 CZ0525548839
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 1394342
zahrada 99 106955
travní p. 65 135447
lesní poz 66 618992
vodní pl. nádrž umělá 4 5267
vodní pl. zamokřená pl. 8 22236
zast. pl. společný dvůr 1 262
zast. pl. zbořeniště 6 1369
zast. pl. 88 38007
ostat.pl. jiná plocha 34 17566
ostat.pl. manipulační pl. 13 14785
ostat.pl. neplodná půda 4 3440
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 723
ostat.pl. ostat.komunikace 58 48278
ostat.pl. silnice 6 38875
Celkem KN 664 2446544
Par. KMD 664 2446544
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 49
č.p. rod.dům 21
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 85
LV 149
spoluvlastník 211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK GS 1:2880 1841 30.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.08.2019 09:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.