k.ú.: 768545 - Vísky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 579289 - Vísky NUTS5 CZ0326579289
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 143 1002282
zahrada 53 59795
travní p. mez, stráň 2 657
travní p. 50 230481
lesní poz 12 18632
vodní pl. nádrž přírodní 2 807
vodní pl. nádrž umělá 2 2756
vodní pl. tok umělý 13 3474
zast. pl. 55 24348
ostat.pl. jiná plocha 17 11799
ostat.pl. neplodná půda 2 834
ostat.pl. ostat.komunikace 11 14052
ostat.pl. silnice 3 15827
ostat.pl. zeleň 2 837
Celkem KN 367 1386581
Par. DKM 367 1386581
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 54
LV 82
spoluvlastník 110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.08.2012
DKM 1:1000 06.08.2012
ZMVM 1:2000 24.02.1983 06.08.2012 původ mapy THM - intravilán
FÚO 1:2000 24.02.1983 06.08.2012 extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 24.02.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 30.09.2020 19:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička