k.ú.: 768529 - Trojovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572403 - Trojovice NUTS5 CZ0531572403
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 444 2423507
zahrada 93 71956
ovoc. sad 5 17720
travní p. 9 10522
lesní poz 17 17310
vodní pl. nádrž přírodní 1 1940
vodní pl. tok přirozený 6 25200
zast. pl. společný dvůr 2 55
zast. pl. 102 54856
ostat.pl. jiná plocha 41 4961
ostat.pl. manipulační pl. 12 16251
ostat.pl. neplodná půda 27 11753
ostat.pl. ostat.komunikace 37 23011
ostat.pl. pohřeb. 1 1208
ostat.pl. silnice 7 39665
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4777
ostat.pl. zeleň 3 1103
Celkem KN 809 2725795
Par. DKM 2 751
Par. KMD 807 2725044
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 73
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 102
LV 180
spoluvlastník 319

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.10.2008
S-SK GS 1:2880 1839 13.10.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 06.06.2020 06:56

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.