k.ú.: 768383 - Trnová u Katusic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536008 - Katusice NUTS5 CZ0207536008
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 2124387
zahrada 52 43065
ovoc. sad 1 3251
travní p. 14 72117
lesní poz 76 669218
vodní pl. nádrž umělá 2 1466
vodní pl. tok přirozený 4 4184
zast. pl. 35 27541
ostat.pl. dráha 8 556
ostat.pl. jiná plocha 67 36315
ostat.pl. manipulační pl. 1 1015
ostat.pl. neplodná půda 8 2944
ostat.pl. ostat.komunikace 27 25649
ostat.pl. silnice 4 39261
Celkem KN 379 3050969
Par. DKM 130 2137243
Par. KMD 249 913726
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 35
LV 67
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 04.04.2018
KMD 1:1000 26.04.2017
S-SK GS 1:2880 1842 04.04.2018 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 27.09.2020 06:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička