k.ú.: 768332 - Houdkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576824 - Trnov NUTS5 CZ0524576824
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52022 - Opočno

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 259 3021942
zahrada 110 81728
ovoc. sad 4 6803
travní p. 166 361296
lesní poz 82 383920
vodní pl. tok přirozený 18 1543
vodní pl. tok umělý 32 24227
zast. pl. společný dvůr 1 32
zast. pl. zbořeniště 1 106
zast. pl. 142 79947
ostat.pl. jiná plocha 27 23069
ostat.pl. manipulační pl. 16 7946
ostat.pl. neplodná půda 7 4269
ostat.pl. ostat.komunikace 65 107658
ostat.pl. silnice 5 35826
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5550
ostat.pl. zeleň 1 400
Celkem KN 938 4146262
Par. DKM 509 3868531
Par. KMD 429 277731
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 57
č.p. zem.used 36
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 131
LV 163
spoluvlastník 226

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2015
DKM-KPÚ 06.10.2007 1:1000 23.10.2007 *)
S-SK GS 1:2880 1840 08.12.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 20.09.2020 23:49

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.