k.ú.: 768308 - Trnávka u Nového Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 569755 - Trnávka NUTS5 CZ0804569755
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81122 - Příbor

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 794 2955891
zahrada 328 327528
ovoc. sad 2 11700
travní p. 490 812534
lesní poz 236 1488885
vodní pl. nádrž umělá 2 2035
vodní pl. rybník 1 20802
vodní pl. tok přirozený 170 38224
zast. pl. zbořeniště 1 787
zast. pl. 322 132079
ostat.pl. jiná plocha 87 54545
ostat.pl. manipulační pl. 17 31082
ostat.pl. neplodná půda 24 9651
ostat.pl. ostat.komunikace 282 142187
ostat.pl. pohřeb. 2 3439
ostat.pl. silnice 46 53021
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5265
ostat.pl. zeleň 1 11453
Celkem KN 2808 6101108
Par. DKM 2808 6101108
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 238
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 319
LV 419
spoluvlastník 643

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2011
THM-G 1:2000 21.09.1970 27.06.2011 Původní mapování v systému S-42.
S-SK ŠS 1:2880 1833 21.09.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.03.2019 00:40

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".