k.ú.: 768146 - Trhové Dušníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 598429 - Trhové Dušníky NUTS5 CZ020B598429
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 313 2073801
zahrada 199 105662
travní p. 213 567072
lesní poz 188 3472791
vodní pl. nádrž umělá 1 58
vodní pl. rybník 8 20991
vodní pl. tok přirozený 183 98727
vodní pl. zamokřená pl. 8 7940
zast. pl. společný dvůr 14 2011
zast. pl. zbořeniště 1 188
zast. pl. 207 69410
ostat.pl. dráha 5 50256
ostat.pl. jiná plocha 126 85548
ostat.pl. manipulační pl. 9 18707
ostat.pl. neplodná půda 163 140222
ostat.pl. ostat.komunikace 219 138354
ostat.pl. silnice 49 34649
ostat.pl. skládka 1 4469
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10923
ostat.pl. zeleň 7 2709
Celkem KN 1915 6904488
Par. DKM 1915 6904488
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 152
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 198
byt.z. byt 17
byt.z. dílna 1
Celkem JED 18
LV 279
spoluvlastník 340

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.03.2003
ZMVM 1:1000 01.01.1990 04.03.2003 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.08.2019 01:35

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.