k.ú.: 768120 - Trhová Kamenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572390 - Trhová Kamenice NUTS5 CZ0531572390
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 289 2420731
zahrada skleník-pařeniš. 1 1598
zahrada 296 138034
ovoc. sad 9 30025
travní p. 831 3951302
lesní poz školka 1 385
lesní poz 342 4915787
vodní pl. nádrž umělá 5 46621
vodní pl. rybník 10 235978
vodní pl. tok přirozený 36 132810
vodní pl. zamokřená pl. 16 61161
zast. pl. společný dvůr 16 2117
zast. pl. zbořeniště 8 1685
zast. pl. 622 146678
ostat.pl. jiná plocha 311 353913
ostat.pl. manipulační pl. 46 38228
ostat.pl. neplodná půda 82 185527
ostat.pl. ostat.komunikace 226 205873
ostat.pl. pohřeb. 1 3001
ostat.pl. silnice 69 180303
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 56145
ostat.pl. zeleň 14 22656
Celkem KN 3239 13130558
PK 104 950050
Celkem ZE 104 950050
Par. DKM 1199 7965410
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 106
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 214
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 97
bez čp/če bydlení 14
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 567
byt.z. byt 42
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 43
LV 789
spoluvlastník 1168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 01.08.2013
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.07.2019 19:50

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.