k.ú.: 768120 - Trhová Kamenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572390 - Trhová Kamenice NUTS5 CZ0531572390
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 289 2420578
zahrada skleník-pařeniš. 1 1598
zahrada 297 137876
ovoc. sad 9 30025
travní p. 831 3951302
lesní poz školka 1 385
lesní poz 342 4915288
vodní pl. nádrž umělá 5 46621
vodní pl. rybník 10 235978
vodní pl. tok přirozený 37 132810
vodní pl. zamokřená pl. 16 61161
zast. pl. společný dvůr 15 2100
zast. pl. zbořeniště 8 1685
zast. pl. 627 147030
ostat.pl. jiná plocha 311 353889
ostat.pl. manipulační pl. 46 38228
ostat.pl. neplodná půda 82 185527
ostat.pl. ostat.komunikace 227 206371
ostat.pl. pohřeb. 1 3001
ostat.pl. silnice 69 180303
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 56145
ostat.pl. zeleň 14 22656
Celkem KN 3246 13130557
PK 104 950050
Celkem ZE 104 950050
Par. DKM 1202 7965081
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 103
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 218
č.p. výroba 1
č.e. bydlení 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 98
bez čp/če bydlení 14
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 573
byt.z. byt 42
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 43
LV 791
spoluvlastník 1166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 01.08.2013
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 06.06.2020 22:56

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.