k.ú.: 768111 - Rohozná u Trhové Kamenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572390 - Trhová Kamenice NUTS5 CZ0531572390
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 60 496396
zahrada 72 33216
ovoc. sad 1 3624
travní p. 141 1099570
lesní poz 157 3124735
vodní pl. nádrž umělá 3 8380
vodní pl. rybník 3 291396
vodní pl. tok přirozený 11 10661
vodní pl. tok umělý 3 3039
vodní pl. zamokřená pl. 8 109476
zast. pl. zbořeniště 1 217
zast. pl. 103 48819
ostat.pl. jiná plocha 29 5242
ostat.pl. manipulační pl. 9 19394
ostat.pl. neplodná půda 42 113803
ostat.pl. ostat.komunikace 69 76746
ostat.pl. silnice 7 43698
Celkem KN 719 5488412
Par. DKM 719 5488412
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 96
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 137
spoluvlastník 185

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2006 lesy
DKM 1:1000 16.11.2005 intravilán
DKM-KPÚ 16.03.2005 1:1000 11.05.2005 *)
S-SK GS 1:2880 1839 11.05.2005
S-SK GS 1:2880 1839 14.12.2006
S-SK GS 1:2880 1839 16.11.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.08.2019 15:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.