k.ú.: 768031 - Nučničky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565741 - Travčice NUTS5 CZ0423565741
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 109 1480273
chmelnice 2 69513
zahrada 52 40048
travní p. 4 1707
lesní poz 81 2046853
vodní pl. nádrž umělá 1 993
vodní pl. tok přirozený 2 322073
zast. pl. společný dvůr 3 362
zast. pl. zbořeniště 5 1571
zast. pl. 89 33431
ostat.pl. jiná plocha 18 34136
ostat.pl. manipulační pl. 1 4962
ostat.pl. neplodná půda 20 48479
ostat.pl. ostat.komunikace 70 83305
ostat.pl. silnice 5 26449
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14235
ostat.pl. zeleň 1 263
Celkem KN 466 4208653
Par. DKM 466 4208653
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 86
LV 117
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.10.2010 OKO mimo PÚ, DKM na celém k.ú.
DKM-KPÚ 18.12.1998 1:1000 31.12.1999 *) v rozsahu PÚ
S-SK GS 1:2880 1843 06.10.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.09.2020 17:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička