k.ú.: 768022 - Traplice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592706 - Traplice NUTS5 CZ0722592706
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2497 3431262
vinice 135 34701
zahrada 398 183188
ovoc. sad 16 22338
travní p. 605 541678
lesní poz 23 644536
vodní pl. nádrž umělá 1 843
vodní pl. tok přirozený 169 27854
vodní pl. tok umělý 1 200
zast. pl. zbořeniště 11 1699
zast. pl. 492 137800
ostat.pl. jiná plocha 127 33781
ostat.pl. manipulační pl. 51 30525
ostat.pl. neplodná půda 30 44795
ostat.pl. ostat.komunikace 245 86213
ostat.pl. silnice 230 46407
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17222
ostat.pl. zeleň 12 20383
Celkem KN 5049 5305425
Par. KMD 5049 5305425
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 234
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 165
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 477
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 9
LV 995
spoluvlastník 1364

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.03.2012
S-SK ŠS 1:2880 1827 20.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 20.09.2020 18:56

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.