k.ú.: 768022 - Traplice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592706 - Traplice NUTS5 CZ0722592706
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2497 3431587
vinice 135 34701
zahrada 396 184056
ovoc. sad 16 22338
travní p. 608 543001
lesní poz 20 643213
vodní pl. nádrž umělá 1 843
vodní pl. tok přirozený 169 27854
vodní pl. tok umělý 1 200
zast. pl. zbořeniště 11 1699
zast. pl. 490 136346
ostat.pl. jiná plocha 129 34360
ostat.pl. manipulační pl. 50 30525
ostat.pl. neplodná půda 29 44477
ostat.pl. ostat.komunikace 244 86213
ostat.pl. silnice 230 46407
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17222
ostat.pl. zeleň 12 20383
Celkem KN 5044 5305425
Par. KMD 5044 5305425
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 235
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 162
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 475
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 9
LV 992
spoluvlastník 1367

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.03.2012
S-SK ŠS 1:2880 1827 20.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.12.2019 00:47

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.