k.ú.: 767883 - Touškov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549592 - Mirovice NUTS5 CZ0314549592
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31082 - Mirovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 1144008
zahrada 30 18455
travní p. 17 132760
lesní poz 3 42598
vodní pl. rybník 2 10763
vodní pl. tok umělý 1 453
zast. pl. zbořeniště 1 313
zast. pl. 34 18138
ostat.pl. jiná plocha 2 168
ostat.pl. manipulační pl. 2 4831
ostat.pl. neplodná půda 4 4009
ostat.pl. ostat.komunikace 20 52988
ostat.pl. silnice 2 11674
Celkem KN 188 1441158
Par. DKM 188 1441158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.used 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 34
LV 70
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.11.2002 1:1000 13.01.2003 *)
DKM 1:1000 13.12.2002 intravilán, mapováno
S-SK GS 1:2880 1830 13.01.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 01.10.2020 06:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička