k.ú.: 767841 - Touchovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566217 - Hřivice NUTS5 CZ0424566217
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 403 2583673
chmelnice 39 215542
zahrada 101 60521
ovoc. sad 5 18259
travní p. 17 5786
lesní poz les(ne hospodář) 1 8014
lesní poz 2 18707
vodní pl. nádrž umělá 3 5887
vodní pl. tok přirozený 66 31464
vodní pl. zamokřená pl. 5 869
zast. pl. společný dvůr 5 354
zast. pl. zbořeniště 6 1699
zast. pl. 144 59999
ostat.pl. dráha 5 27238
ostat.pl. jiná plocha 30 17834
ostat.pl. manipulační pl. 29 11342
ostat.pl. neplodná půda 122 124942
ostat.pl. ostat.komunikace 64 52376
ostat.pl. silnice 12 42365
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5291
ostat.pl. zeleň 28 1933
Celkem KN 1089 3294095
Par. KMD 1089 3294095
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 106
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 141
LV 206
spoluvlastník 408

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2011
S-SK GS 1841 08.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 26.09.2020 16:56

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička