k.ú.: 767778 - Topolná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592692 - Topolná NUTS5 CZ0722592692
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1938 6570405
vinice 34 64751
zahrada 604 419824
ovoc. sad 2 16823
travní p. školka 1 1183
travní p. 414 1374100
lesní poz 17 574039
vodní pl. nádrž umělá 9 102243
vodní pl. tok přirozený 10 82594
vodní pl. tok umělý 2 36640
vodní pl. zamokřená pl. 2 7770
zast. pl. zbořeniště 55 9140
zast. pl. 692 220302
ostat.pl. jiná plocha 344 203051
ostat.pl. manipulační pl. 50 98904
ostat.pl. neplodná půda 33 18374
ostat.pl. ostat.komunikace 245 366011
ostat.pl. silnice 14 42955
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 64963
ostat.pl. zeleň 54 112191
Celkem KN 4549 10386263
Par. DKM 2284 8567294
Par. KMD 2265 1818969
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 281
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 236
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 43
rozestav. 2
Celkem BUD 664
byt.z. byt 24
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 35
LV 1184
spoluvlastník 3349

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.07.2012 1:1000 19.07.2012 *)
KMD 1:1000 26.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1828 19.07.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.07.2020 20:29

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.