k.ú.: 767719 - Tochovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541427 - Tochovice NUTS5 CZ020B541427
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 372 5598259
zahrada 326 145104
ovoc. sad 7 14110
travní p. 249 646438
lesní poz ostat.komunikace 1 21
lesní poz 92 528153
vodní pl. nádrž přírodní 1 89
vodní pl. nádrž umělá 6 6873
vodní pl. rybník 4 207465
vodní pl. tok přirozený 21 29759
vodní pl. tok umělý 12 19772
vodní pl. zamokřená pl. 16 69048
zast. pl. zbořeniště 11 3494
zast. pl. 356 122105
ostat.pl. dráha 5 75074
ostat.pl. jiná plocha 109 82435
ostat.pl. manipulační pl. 28 61999
ostat.pl. neplodná půda 195 345327
ostat.pl. ostat.komunikace 167 212517
ostat.pl. pohřeb. 1 2672
ostat.pl. silnice 19 67696
ostat.pl. skládka 1 111
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 47713
ostat.pl. zeleň 11 112090
Celkem KN 2021 8398324
Par. DKM 2021 8398324
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 210
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 348
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 504
spoluvlastník 720

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.02.2004 1:1000 23.02.2004 *)
S-SK GS 1:2880 1830 23.02.2004 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.08.2019 20:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.