k.ú.: 767701 - Hořejany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541427 - Tochovice NUTS5 CZ020B541427
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 310 2188001
zahrada 71 19149
travní p. 136 393691
lesní poz 15 567835
vodní pl. rybník 2 8060
vodní pl. tok přirozený 12 3359
vodní pl. tok umělý 24 7998
zast. pl. společný dvůr 3 1703
zast. pl. zbořeniště 2 51
zast. pl. 69 32497
ostat.pl. dráha 10 3017
ostat.pl. jiná plocha 43 98247
ostat.pl. manipulační pl. 18 18895
ostat.pl. neplodná půda 52 50972
ostat.pl. ostat.komunikace 71 62968
ostat.pl. silnice 2 1085
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 608
Celkem KN 841 3458136
Par. KMD 841 3458136
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 65
LV 97
spoluvlastník 142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.11.2010
KM-D 1:2000 15.07.2000 12.11.2010
S-SK GS 1:2880 1830 15.07.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 30.09.2020 06:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička