k.ú.: 767671 - Točník u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 421 1830942
zahrada 227 159708
travní p. 278 699017
lesní poz 58 2851889
vodní pl. nádrž umělá 45 147228
vodní pl. rybník 4 2630
vodní pl. tok přirozený 146 39051
vodní pl. tok umělý 7 1332
vodní pl. zamokřená pl. 6 1692
zast. pl. společný dvůr 8 1312
zast. pl. zbořeniště 1 632
zast. pl. 189 91197
ostat.pl. dráha 24 49250
ostat.pl. jiná plocha 299 246203
ostat.pl. manipulační pl. 115 71240
ostat.pl. neplodná půda 28 15323
ostat.pl. ostat.komunikace 210 73339
ostat.pl. silnice 30 63546
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 254
ostat.pl. zeleň 6 992
Celkem KN 2104 6346777
Par. DKM 2104 6346777
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 91
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 182
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 9
Celkem JED 19
LV 274
spoluvlastník 402

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2004
ZMVM 1:2000 10.12.1987 17.12.2004
S-SK GS 1:2880 1837 10.12.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 07:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.