k.ú.: 767662 - Štěpánovice u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 1567562
zahrada 199 161252
ovoc. sad 5 10480
travní p. 121 877317
lesní poz 107 997152
vodní pl. nádrž umělá 1 705
vodní pl. rybník 3 10353
vodní pl. tok přirozený 5 9059
vodní pl. tok umělý 14 13874
zast. pl. společný dvůr 20 4763
zast. pl. zbořeniště 2 2647
zast. pl. 195 73248
ostat.pl. dráha 1 114
ostat.pl. jiná plocha 111 94631
ostat.pl. manipulační pl. 25 27042
ostat.pl. neplodná půda 2 3380
ostat.pl. ostat.komunikace 119 123258
ostat.pl. pohřeb. 3 1474
ostat.pl. silnice 7 36204
ostat.pl. skládka 1 7294
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4284
ostat.pl. zeleň 7 1976
Celkem KN 1104 4028069
Par. DKM 1104 4028069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 99
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 15
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 4
Celkem BUD 191
LV 294
spoluvlastník 427

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.03.2014 1:1000 13.05.2014 *)
DKM 1:1000 14.10.2004
ZMVM 1:2000 10.12.1987 14.10.2004
S-SK GS 1:2880 1837 10.12.1987


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 00:36

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.