k.ú.: 767654 - Otín u Točníku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 942930
zahrada 99 100481
ovoc. sad 31 55284
travní p. 108 395958
lesní poz 47 493191
vodní pl. nádrž umělá 8 2367
vodní pl. rybník 1 1343
vodní pl. tok přirozený 2 1525
vodní pl. tok umělý 1 664
zast. pl. společný dvůr 2 730
zast. pl. 124 51563
ostat.pl. jiná plocha 49 34122
ostat.pl. manipulační pl. 12 8334
ostat.pl. neplodná půda 19 10849
ostat.pl. ostat.komunikace 60 64639
ostat.pl. silnice 11 5726
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 898
Celkem KN 743 2170604
Par. DKM 743 2170604
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
Celkem BUD 123
LV 116
spoluvlastník 149

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2013
ZMVM 1:2000 29.12.1989 28.11.2013
S-SK GS 1:2880 1837 29.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 02.06.2020 17:42

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.