k.ú.: 767646 - Dehtín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 672 1821462
zahrada 59 45879
travní p. 164 182892
lesní poz 395 1096580
vodní pl. nádrž umělá 1 5897
vodní pl. tok přirozený 46 11976
vodní pl. tok umělý 3 400
vodní pl. zamokřená pl. 1 203
zast. pl. společný dvůr 15 1470
zast. pl. zbořeniště 2 1243
zast. pl. 52 30715
ostat.pl. dráha 6 17930
ostat.pl. jiná plocha 16 46446
ostat.pl. manipulační pl. 11 10768
ostat.pl. neplodná půda 112 58222
ostat.pl. ostat.komunikace 234 62751
ostat.pl. silnice 78 50338
ostat.pl. skládka 2 34061
Celkem KN 1869 3479233
Par. DKM 1869 3479233
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 51
LV 141
spoluvlastník 186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.12.2005
ZMVM 1:2000 01.04.1988 02.12.2005
S-SK GS 1:2880 1837 01.04.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 15:16

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.