k.ú.: 767638 - Tmáň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533114 - Zlonice NUTS5 CZ0203533114
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 2778833
zahrada 40 27057
travní p. 15 44800
lesní poz les(ne hospodář) 1 152
vodní pl. tok přirozený 10 11813
vodní pl. tok umělý 1 442
zast. pl. zbořeniště 7 5104
zast. pl. 64 40482
ostat.pl. dráha 2 15088
ostat.pl. jiná plocha 13 5100
ostat.pl. manipulační pl. 3 14571
ostat.pl. neplodná půda 9 12606
ostat.pl. ostat.komunikace 26 22390
ostat.pl. silnice 14 55592
ostat.pl. zeleň 10 53413
Celkem KN 268 3087443
Par. DKM 109 2988369
Par. KMD 159 99074
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 63
LV 93
spoluvlastník 125

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.07.2017
DKM-KPÚ 23.01.2004 1:1000 29.01.2004 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 10.07.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 16.07.2019 12:43

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.