k.ú.: 767590 - Tlumačov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585858 - Tlumačov NUTS5 CZ0724585858
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72052 - Otrokovice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1804 8814957
zahrada 840 540849
ovoc. sad 43 367876
travní p. 319 791528
lesní poz ostat.komunikace 4 9301
lesní poz 71 2129362
vodní pl. nádrž přírodní 2 2986
vodní pl. nádrž umělá 4 112483
vodní pl. tok přirozený 200 107242
vodní pl. tok umělý 3 20809
vodní pl. zamokřená pl. 9 57009
zast. pl. společný dvůr 1 6
zast. pl. zbořeniště 64 6561
zast. pl. 1182 417994
ostat.pl. dráha 16 195981
ostat.pl. jiná plocha 434 730392
ostat.pl. manipulační pl. 159 241865
ostat.pl. neplodná půda 29 30241
ostat.pl. ostat.komunikace 489 556100
ostat.pl. pohřeb. 1 4429
ostat.pl. silnice 79 279920
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 43176
ostat.pl. zeleň 26 49677
Celkem KN 5792 15510744
Par. DKM 949 8280932
Par. KMD 4843 7229812
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 201
č.p. byt.dům 16
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 13
č.p. obč.vyb 20
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 565
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 16
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 105
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 66
rozestav. 5
Celkem BUD 1148
byt.z. byt 71
obč.z. byt 11
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 84
LV 1503
spoluvlastník 2580

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
DKM-KPÚ 04.01.2008 1:1000 13.02.2008 *)
S-SK ŠD 1:2500 1942 30.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1829 13.02.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 05.12.2019 19:00

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.