k.ú.: 767590 - Tlumačov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585858 - Tlumačov NUTS5 CZ0724585858
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72052 - Otrokovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1805 8806867
zahrada 846 541017
ovoc. sad 44 367875
travní p. 319 791295
lesní poz ostat.komunikace 4 9301
lesní poz 71 2129362
vodní pl. nádrž přírodní 2 2986
vodní pl. nádrž umělá 4 112483
vodní pl. tok přirozený 200 107242
vodní pl. tok umělý 3 20809
vodní pl. zamokřená pl. 9 57009
zast. pl. společný dvůr 1 6
zast. pl. zbořeniště 64 6660
zast. pl. 1185 417070
ostat.pl. dráha 16 195981
ostat.pl. jiná plocha 439 726896
ostat.pl. manipulační pl. 160 249419
ostat.pl. neplodná půda 28 29982
ostat.pl. ostat.komunikace 487 561279
ostat.pl. pohřeb. 1 4429
ostat.pl. silnice 79 279920
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 43176
ostat.pl. zeleň 27 49677
Celkem KN 5807 15510741
Par. DKM 944 8283065
Par. KMD 4863 7227676
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 192
č.p. byt.dům 16
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 13
č.p. obč.vyb 20
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 575
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 110
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 63
rozestav. 5
Celkem BUD 1151
byt.z. byt 71
obč.z. byt 13
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 88
LV 1509
spoluvlastník 2556

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
DKM-KPÚ 04.01.2008 1:1000 13.02.2008 *)
S-SK ŠD 1:2500 1942 30.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1829 13.02.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 15.07.2020 05:13

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.