k.ú.: 767531 - Tišnovská Nová Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 596892 - Tišnovská Nová Ves NUTS5 CZ0643596892
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 175 1489555
zahrada 82 47669
ovoc. sad 3 13234
travní p. 104 512826
lesní poz les s budovou 4 217
lesní poz 207 1942063
vodní pl. nádrž umělá 3 5711
vodní pl. tok přirozený 5 10224
vodní pl. tok umělý 2 716
zast. pl. zbořeniště 1 56
zast. pl. 91 34499
ostat.pl. jiná plocha 33 8044
ostat.pl. manipulační pl. 13 18744
ostat.pl. neplodná půda 113 65955
ostat.pl. ostat.komunikace 67 65173
ostat.pl. silnice 21 29576
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 402
ostat.pl. zeleň 24 9455
Celkem KN 949 4254119
Par. DKM 588 3367256
Par. KMD 361 886863
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 94
LV 109
spoluvlastník 131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.09.2020 16:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička