k.ú.: 767361 - Tišice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535222 - Tišice NUTS5 CZ0206535222
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 82 26429
orná půda 613 2189833
zahrada 222 161561
ovoc. sad 2 6898
travní p. 21 43076
lesní poz 14 188479
vodní pl. tok přirozený 9 85688
vodní pl. tok umělý 78 24379
vodní pl. zamokřená pl. 11 7862
zast. pl. společný dvůr 4 464
zast. pl. zbořeniště 2 49
zast. pl. 363 114559
ostat.pl. dráha 1 19600
ostat.pl. jiná plocha 80 221969
ostat.pl. manipulační pl. 92 819370
ostat.pl. neplodná půda 21 18935
ostat.pl. ostat.komunikace 119 66426
ostat.pl. silnice 18 49526
ostat.pl. zeleň 9 4461
Celkem KN 1761 4049564
Par. KMD 1761 4049564
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 156
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če skleník 48
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
Celkem BUD 391
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 423
spoluvlastník 920

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.10.2011
S-SK GS 1:2880 1842 18.10.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 18.08.2019 13:27

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.