k.ú.: 767361 - Tišice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535222 - Tišice NUTS5 CZ0206535222
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 82 26429
orná půda 614 2190305
zahrada 224 160120
ovoc. sad 2 6898
travní p. 21 43076
lesní poz 14 188537
vodní pl. tok přirozený 9 85688
vodní pl. tok umělý 78 24379
vodní pl. zamokřená pl. 11 7862
zast. pl. společný dvůr 4 464
zast. pl. zbořeniště 2 49
zast. pl. 368 115541
ostat.pl. dráha 1 19600
ostat.pl. jiná plocha 81 221998
ostat.pl. manipulační pl. 92 819315
ostat.pl. neplodná půda 21 18935
ostat.pl. ostat.komunikace 124 66426
ostat.pl. silnice 18 49526
ostat.pl. zeleň 9 4461
Celkem KN 1775 4049609
Par. KMD 1775 4049609
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 150
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 89
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če skleník 48
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
Celkem BUD 401
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 422
spoluvlastník 914

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.10.2011
S-SK GS 1:2880 1842 18.10.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 25.09.2020 06:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička