k.ú.: 767352 - Kozly u Tišic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535222 - Tišice NUTS5 CZ0206535222
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 753 2243152
zahrada 283 196290
ovoc. sad 13 57657
travní p. 374 943776
lesní poz les s budovou 11 5746
lesní poz 128 1141382
vodní pl. nádrž umělá 19 229899
vodní pl. tok přirozený 1 2109
vodní pl. tok umělý 63 45818
vodní pl. zamokřená pl. 45 92523
zast. pl. společný dvůr 1 26
zast. pl. zbořeniště 3 1261
zast. pl. 498 93809
ostat.pl. jiná plocha 88 75379
ostat.pl. manipulační pl. 23 19382
ostat.pl. neplodná půda 77 82673
ostat.pl. ostat.komunikace 174 87187
ostat.pl. pohřeb. 1 2783
ostat.pl. silnice 5 25295
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 5867
ostat.pl. zeleň 16 14893
Celkem KN 2585 5366907
Par. KMD 2585 5366907
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 135
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 105
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 170
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 4
Celkem BUD 490
LV 734
spoluvlastník 1056

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.10.2011
S-SK GS 1:2880 1842 18.10.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 30.09.2020 05:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička