k.ú.: 767344 - Chrást u Tišic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535222 - Tišice NUTS5 CZ0206535222
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 688 2185317
zahrada 430 295254
ovoc. sad 10 25806
travní p. 44 62697
lesní poz 48 209740
vodní pl. tok umělý 48 16189
vodní pl. zamokřená pl. 8 48302
zast. pl. společný dvůr 4 111
zast. pl. zbořeniště 1 344
zast. pl. 611 141953
ostat.pl. dráha 9 67785
ostat.pl. jiná plocha 57 50441
ostat.pl. manipulační pl. 50 38333
ostat.pl. neplodná půda 11 13212
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 311
ostat.pl. ostat.komunikace 264 94833
ostat.pl. silnice 10 27884
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 18196
ostat.pl. zeleň 6 6102
Celkem KN 2312 3302810
Par. KMD 2312 3302810
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 235
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 197
č.p. rod.rekr 6
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
Celkem BUD 599
LV 726
spoluvlastník 994

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.12.2011
S-SK GS 1:2880 1842 29.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 06.06.2020 22:23

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.