k.ú.: 767310 - Tisovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572381 - Tisovec NUTS5 CZ0531572381
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 327 1029842
zahrada 139 97110
ovoc. sad 2 10085
travní p. 454 1264583
lesní poz 111 1142692
vodní pl. nádrž umělá 19 42106
vodní pl. tok přirozený 17 14528
vodní pl. tok umělý 7 4595
vodní pl. zamokřená pl. 1 49
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. 157 54722
ostat.pl. jiná plocha 58 37975
ostat.pl. manipulační pl. 48 71287
ostat.pl. neplodná půda 74 52647
ostat.pl. ostat.komunikace 81 43658
ostat.pl. pohřeb. 6 15599
ostat.pl. silnice 60 83515
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6655
Celkem KN 1564 3971650
Par. KMD 1564 3971650
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 53
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 148
byt.z. byt 17
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 18
LV 240
spoluvlastník 377

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2014
S-SK GS 1:2880 1839 29.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 06.06.2020 07:48

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.