k.ú.: 767310 - Tisovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572381 - Tisovec NUTS5 CZ0531572381
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 327 1029842
zahrada 138 97136
ovoc. sad 2 10085
travní p. 454 1264583
lesní poz 111 1142692
vodní pl. nádrž umělá 19 42106
vodní pl. tok přirozený 17 14528
vodní pl. tok umělý 7 4595
vodní pl. zamokřená pl. 1 49
zast. pl. 156 54698
ostat.pl. jiná plocha 58 37975
ostat.pl. manipulační pl. 48 71287
ostat.pl. neplodná půda 74 52647
ostat.pl. ostat.komunikace 80 43658
ostat.pl. pohřeb. 6 15599
ostat.pl. silnice 60 83515
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6655
Celkem KN 1560 3971650
Par. KMD 1560 3971650
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 51
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 147
byt.z. byt 17
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 18
LV 238
spoluvlastník 370

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2014
S-SK GS 1:2880 1839 29.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 00:37

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.