k.ú.: 767263 - Tisová u Vysokého Mýta - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové nám. 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581062 - Tisová NUTS5 CZ0534581062
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 373 6599591
zahrada 520 391147
ovoc. sad 7 18575
travní p. 352 1740450
lesní poz 109 871411
vodní pl. nádrž umělá 2 10410
vodní pl. rybník 16 530824
vodní pl. tok přirozený 18 95817
vodní pl. tok umělý 8 12393
zast. pl. společný dvůr 3 3406
zast. pl. zbořeniště 6 1323
zast. pl. 310 119809
ostat.pl. jiná plocha 162 95822
ostat.pl. manipulační pl. 7 4944
ostat.pl. neplodná půda 4 1015
ostat.pl. ostat.komunikace 227 261067
ostat.pl. silnice 14 93970
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9231
ostat.pl. zeleň 100 104242
Celkem KN 2241 10965447
Par. DKM 929 10065545
Par. KMD 1312 899902
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 200
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 305
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 465
spoluvlastník 642

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.05.2018
KMD 1:1000 29.09.2017
DKM-KPÚ 14.09.2016 1:1000 26.09.2016 *)
DKM-KPÚ 17.10.2007 1:1000 17.10.2007 *) na části extravilánu
S-SK GS 1:2880 1839 17.10.2007
S-SK GS 1:2880 1839 29.09.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 13.08.2022 02:09

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.