k.ú.: 767263 - Tisová u Vysokého Mýta - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581062 - Tisová NUTS5 CZ0534581062
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 360 6600072
zahrada 516 389534
ovoc. sad 7 18575
travní p. 352 1742632
lesní poz 106 871410
vodní pl. nádrž umělá 2 10410
vodní pl. rybník 16 530824
vodní pl. tok přirozený 18 95817
vodní pl. tok umělý 8 12393
zast. pl. společný dvůr 3 3406
zast. pl. zbořeniště 6 1323
zast. pl. 304 118793
ostat.pl. jiná plocha 160 95711
ostat.pl. manipulační pl. 7 4944
ostat.pl. neplodná půda 4 1015
ostat.pl. ostat.komunikace 228 263032
ostat.pl. silnice 12 92034
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9231
ostat.pl. zeleň 100 104242
Celkem KN 2212 10965398
Par. DKM 910 10065548
Par. KMD 1302 899850
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 83
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 116
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 299
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 464
spoluvlastník 641

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.05.2018
KMD 1:1000 29.09.2017
DKM-KPÚ 14.09.2016 1:1000 26.09.2016 *)
DKM-KPÚ 17.10.2007 1:1000 17.10.2007 *) na části extravilánu
S-SK GS 1:2880 1839 17.10.2007
S-SK GS 1:2880 1839 29.09.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 27.09.2020 06:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička