k.ú.: 767263 - Tisová u Vysokého Mýta - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581062 - Tisová NUTS5 CZ0534581062
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 359 6601563
zahrada 510 388504
ovoc. sad 7 18575
travní p. 351 1742632
lesní poz 106 871410
vodní pl. nádrž umělá 2 10410
vodní pl. rybník 16 530824
vodní pl. tok přirozený 18 95817
vodní pl. tok umělý 8 12393
zast. pl. společný dvůr 3 3406
zast. pl. zbořeniště 6 1323
zast. pl. 303 118320
ostat.pl. jiná plocha 158 95680
ostat.pl. manipulační pl. 7 4979
ostat.pl. neplodná půda 4 1015
ostat.pl. ostat.komunikace 227 263032
ostat.pl. silnice 12 92034
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9231
ostat.pl. zeleň 100 104242
Celkem KN 2200 10965390
Par. DKM 905 10065548
Par. KMD 1295 899842
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 90
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 107
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 297
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 458
spoluvlastník 629

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.05.2018
KMD 1:1000 29.09.2017
DKM-KPÚ 14.09.2016 1:1000 26.09.2016 *)
DKM-KPÚ 17.10.2007 1:1000 17.10.2007 *) na části extravilánu
S-SK GS 1:2880 1839 29.09.2017
S-SK GS 1:2880 1839 17.10.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.07.2019 18:26

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.