k.ú.: 767212 - Kumpolec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 541621 - Tisová NUTS5 CZ0327541621
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 115 3223050
zahrada 65 26552
travní p. 85 542329
lesní poz les s budovou 4 133
lesní poz 73 787346
vodní pl. nádrž umělá 6 25145
vodní pl. rybník 8 196683
vodní pl. tok přirozený 12 16332
vodní pl. tok umělý 15 13864
vodní pl. zamokřená pl. 2 59635
zast. pl. zbořeniště 3 2011
zast. pl. 67 27504
ostat.pl. jiná plocha 89 56581
ostat.pl. manipulační pl. 7 10678
ostat.pl. neplodná půda 16 23461
ostat.pl. ostat.komunikace 106 95321
ostat.pl. silnice 3 13242
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1334
ostat.pl. zamokřená pl. 2 2114
Celkem KN 681 5123315
Par. KMD 681 5123315
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 64
LV 82
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.09.2014
S-SK GS 1:2880 1838 23.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 25.09.2020 05:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička