k.ú.: 767182 - Vrátkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 564826 - Vrátkov NUTS5 CZ0204564826
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2106 - Český Brod
Pověřený obecní úřad 21061 - Český Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 342 1720694
zahrada 125 76447
ovoc. sad 13 46845
travní p. 19 16281
lesní poz 38 317746
vodní pl. nádrž umělá 2 485
vodní pl. tok přirozený 16 11334
zast. pl. společný dvůr 3 186
zast. pl. zbořeniště 1 28
zast. pl. 174 54870
ostat.pl. jiná plocha 41 37053
ostat.pl. manipulační pl. 8 10239
ostat.pl. neplodná půda 45 30725
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1502
ostat.pl. ostat.komunikace 73 43185
ostat.pl. silnice 5 47795
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4153
ostat.pl. zeleň 18 2500
Celkem KN 927 2422068
Par. DKM 3 4913
Par. KMD 924 2417155
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 117
č.e. rod.rekr 7
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 173
LV 229
spoluvlastník 309

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2010
S-SK GS 1:2880 1824 31.08.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 23.09.2020 15:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička