k.ú.: 767174 - Tismice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533734 - Tismice NUTS5 CZ0204533734
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2106 - Český Brod
Pověřený obecní úřad 21061 - Český Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 349 2447343
zahrada 128 81350
ovoc. sad 70 377623
travní p. 42 112176
lesní poz 26 127041
vodní pl. rybník 5 37917
vodní pl. tok přirozený 53 19360
vodní pl. zamokřená pl. 2 925
zast. pl. společný dvůr 3 431
zast. pl. zbořeniště 3 489
zast. pl. 195 92234
ostat.pl. jiná plocha 37 11790
ostat.pl. manipulační pl. 66 65974
ostat.pl. neplodná půda 99 47000
ostat.pl. ostat.komunikace 75 45019
ostat.pl. pohřeb. 3 5711
ostat.pl. silnice 22 45467
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12789
ostat.pl. zeleň 17 3858
Celkem KN 1196 3534497
Par. DKM 9 11011
Par. KMD 1187 3523486
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 101
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 192
byt.z. byt 24
obč.z. byt 9
obč.z. j.nebyt 9
Celkem JED 42
LV 270
spoluvlastník 435

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.05.2010
S-SK GS 1:2880 1841 05.05.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 23.09.2020 21:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička