k.ú.: 767166 - Mrzky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 513288 - Mrzky NUTS5 CZ0204513288
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2106 - Český Brod
Pověřený obecní úřad 21061 - Český Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 1984784
zahrada 119 66637
ovoc. sad 6 16499
travní p. 64 167034
lesní poz 45 381387
vodní pl. nádrž umělá 2 4191
vodní pl. tok přirozený 32 27007
vodní pl. zamokřená pl. 6 2871
zast. pl. společný dvůr 6 1610
zast. pl. 124 53149
ostat.pl. jiná plocha 13 4927
ostat.pl. manipulační pl. 12 13790
ostat.pl. neplodná půda 51 50609
ostat.pl. ostat.komunikace 42 49485
ostat.pl. silnice 11 25514
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 6458
ostat.pl. zeleň 11 7314
Celkem KN 799 2863266
Par. KMD 799 2863266
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 86
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 123
LV 163
spoluvlastník 281

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.07.2010
S-SK GS 1:2880 1824 02.07.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 30.09.2020 17:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička