k.ú.: 767158 - Limuzy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533734 - Tismice NUTS5 CZ0204533734
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2106 - Český Brod
Pověřený obecní úřad 21061 - Český Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 362 3461986
zahrada 64 61107
ovoc. sad 8 127025
travní p. 5 11236
lesní poz les(ne hospodář) 1 2924
lesní poz 10 98753
vodní pl. tok přirozený 19 10072
vodní pl. zamokřená pl. 1 549
zast. pl. společný dvůr 2 176
zast. pl. zbořeniště 8 1751
zast. pl. 96 63031
ostat.pl. jiná plocha 8 1614
ostat.pl. manipulační pl. 10 17076
ostat.pl. neplodná půda 34 24153
ostat.pl. ostat.komunikace 37 44470
ostat.pl. silnice 3 41124
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2074
ostat.pl. zeleň 2 258
Celkem KN 673 3969379
Par. KMD 673 3969379
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 62
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 96
LV 125
spoluvlastník 167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.09.2010
S-SK GS 1:2880 1841 13.09.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 26.09.2020 02:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička