k.ú.: 767131 - Tísek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599964 - Tísek NUTS5 CZ0804599964
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81011 - Bílovec

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1067 4641229
zahrada 361 269481
travní p. 399 488359
lesní poz 717 2305031
vodní pl. nádrž přírodní 4 7539
vodní pl. nádrž umělá 3 8395
vodní pl. tok přirozený 10 17996
vodní pl. zamokřená pl. 1 757
zast. pl. zbořeniště 9 2488
zast. pl. 362 160901
ostat.pl. jiná plocha 124 76653
ostat.pl. manipulační pl. 53 41610
ostat.pl. neplodná půda 47 17295
ostat.pl. ostat.komunikace 127 74811
ostat.pl. pohřeb. 2 3175
ostat.pl. silnice 34 79362
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10155
ostat.pl. zeleň 2 1006
Celkem KN 3323 8206243
Par. KMD 3323 8206243
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 255
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
Celkem BUD 359
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 8
Celkem JED 26
LV 534
spoluvlastník 731

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.02.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 22.02.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 13:00

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.