k.ú.: 767115 - Tisá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568309 - Tisá NUTS5 CZ0427568309
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42141 - Libouchec

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 362721
zahrada 213 100164
travní p. 1262 2827038
lesní poz les(ne hospodář) 10 42829
lesní poz 272 6943443
vodní pl. nádrž umělá 13 54427
vodní pl. tok přirozený 22 7144
vodní pl. tok umělý 6 2108
vodní pl. zamokřená pl. 11 23207
zast. pl. společný dvůr 3 2341
zast. pl. zbořeniště 132 33108
zast. pl. 567 105519
ostat.pl. jiná plocha 194 86946
ostat.pl. manipulační pl. 32 48830
ostat.pl. neplodná půda 101 81094
ostat.pl. ostat.komunikace 231 196026
ostat.pl. pohřeb. 4 7248
ostat.pl. silnice 29 64311
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 405581
ostat.pl. zeleň 16 26113
Celkem KN 3191 11420198
Par. KMD 3191 11420198
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 127
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 139
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 130
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 3
Celkem BUD 552
byt.z. byt 47
byt.z. garáž 12
Celkem JED 59
LV 605
spoluvlastník 780

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.03.2013
S-SK GS 1:2880 1843 25.03.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 25.05.2019 22:11

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.