k.ú.: 767115 - Tisá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568309 - Tisá NUTS5 CZ0427568309
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42141 - Libouchec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 359695
zahrada 217 101680
travní p. 1291 2826326
lesní poz les(ne hospodář) 10 42829
lesní poz 273 6943443
vodní pl. nádrž umělá 13 54427
vodní pl. tok přirozený 22 7144
vodní pl. tok umělý 6 2108
vodní pl. zamokřená pl. 13 23207
zast. pl. společný dvůr 3 2341
zast. pl. zbořeniště 133 33007
zast. pl. 572 106171
ostat.pl. jiná plocha 197 87023
ostat.pl. manipulační pl. 32 48812
ostat.pl. neplodná půda 103 81094
ostat.pl. ostat.komunikace 234 197790
ostat.pl. pohřeb. 4 7248
ostat.pl. silnice 29 64060
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 405581
ostat.pl. zeleň 16 26113
Celkem KN 3240 11420099
Par. KMD 3240 11420099
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 118
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 154
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 129
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 3
Celkem BUD 559
byt.z. byt 47
byt.z. garáž 12
Celkem JED 59
LV 621
spoluvlastník 816

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.03.2013
S-SK GS 1:2880 1843 25.03.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 23.09.2020 15:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička